هذیان های نیمه بیداری

» ۱۳٩٦/۳/۱٤ :: تاریخ...
» ۱۳٩٤/۸/۱٠ :: هشتِ آخر .. نودوچار
» ۱۳٩٤/٧/٢ :: 90
» ۱۳٩٤/٤/٢٩ :: ...
» ۱۳٩٤/۳/٩ :: همیشه دیر می شَوَم..
» ۱۳٩٤/٢/۱٢ :: گذار ...
» ۱۳٩٤/۱/٤ :: نوستالوژَکـــ
» ۱۳٩۳/۱٢/۱٦ :: گمشده دو حرفی .. شونزده اسفند
» ۱۳٩۳/۱۱/٦ :: من شب منم
» ۱۳٩۳/۱٠/٢۸ :: سل‍ام
» ۱۳٩۳/٩/٥ :: من میخندم؛پس هستم!..
» ۱۳٩۳/۸/۸ :: عی نافــــ
» ۱۳٩۳/٧/۱ :: مهرِ پاییز
» ۱۳٩۳/٦/٢ :: هیچم دلچسب نی .. فقط توو خودت مجبوری
» ۱۳٩۳/٥/۱ :: به آنـجـــا رفتـم و بازگـشتــــم ..
» ۱۳٩۳/٤/۱٢ :: مـَــردی ..
» ۱۳٩۳/٤/۱٠ :: تابستان
» ۱۳٩۳/٤/۸ :: هْلمون دادن .. بعدروشن شدیم!..
» ۱۳٩۳/٤/۳ :: منم هستم!
» ۱۳٩۳/٤/٢ :: غیبت موجه (..؟)
» ۱۳٩۳/٤/۱ :: نفمیدیم چی شد!...
» ۱۳٩۳/٢/۱٩ :: :|
» ۱۳٩۳/٢/۱۸ :: تفاوتگی
» ۱۳٩۳/٢/۱۸ :: سیر تکامل اجتماعی ... و repeat
» ۱۳٩۳/٢/۱۳ :: ماکه این حرفارو باهم نداشتیم!..
» ۱۳٩۳/٢/۱۱ :: شب آرزوهــــا
» ۱۳٩۳/٢/۱٠ :: خلیج فارس
» ۱۳٩۳/٢/٦ :: نمی‌گویم دوستت می‌دارم...
» ۱۳٩۳/٢/۳ :: تابو
» ۱۳٩۳/٢/٢ :: پسوورد
» ۱۳٩۳/۱/٢٩ :: 31فروردین 1393
» ۱۳٩۳/۱/٢٧ :: ناگهان وقت رفتنت باشد
» ۱۳٩۳/۱/٢٢ :: نمی ترسم اگه گـاهـی..
» ۱۳٩۳/۱/٢۱ :: کــو..؟
» ۱۳٩۳/۱/٢۱ :: ویار
» ۱۳٩۳/۱/۱٧ :: هرچی دلت خاست..
» ۱۳٩۳/۱/۱٧ :: Negative
» ۱۳٩۳/۱/۱٦ :: خداکند کـــه بیــایــی!..
» ۱۳٩۳/۱/۱٥ :: مواظب باشم!
» ۱۳٩۳/۱/۱٤ :: رفتن همـــیشه اختیاری نیست!..
» ۱۳٩۳/۱/۱۳ :: چشم علی خیس است..
» ۱۳٩۳/۱/۱٢ :: خدا بیابریم،خب..؟
» ۱۳٩۳/۱/۱٢ :: مهم نیست..؟
» ۱۳٩۳/۱/۱۱ :: جای خالی
» ۱۳٩۳/۱/۱۱ :: جا ماندن درد دارد
» ۱۳٩۳/۱/۸ :: جمع کنــــیم بابا..
» ۱۳٩۳/۱/٦ :: بهار ..
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٩ :: جامانده
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٦ :: ماه و ....
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٢ :: بهـار
» ۱۳٩٢/۱٢/٢٠ :: چقدر دیر شده ...
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ :: 1387/12/16
» ۱۳٩٢/۱٢/٧ :: بهار نزدیکــــــه
» ۱۳٩٢/۱٢/٢ :: اسفندمـــاه
» ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ :: دیالوگ های به یادماندنی من
» ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ :: سرمایه !!
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٦ :: دیگر برای یک شروع تازه فرصت نیست....
» ۱۳٩٢/۱۱/٢۱ :: نوستالوژی 4
» ۱۳٩٢/۱۱/٢٠ :: ویرانه
» ۱۳٩٢/۱۱/۱٦ :: درد یعنی
» ۱۳٩٢/۱۱/۱٥ :: این یکـ ـرویا ..
» ۱۳٩٢/۱۱/۱٢ :: صبر
» ۱۳٩٢/۱۱/۱٠ :: خداحافظ
» ۱۳٩٢/۱۱/٧ :: غم
» ۱۳٩٢/۱۱/٥ :: نوستالوژی3
» ۱۳٩٢/۱۱/۳ :: دوست داشتن
» ۱۳٩٢/۱٠/٢٩ :: یاد
» ۱۳٩٢/۱٠/٢٩ :: بانوی پیر!..
» ۱۳٩٢/۱٠/٢٧ :: از دست تو
» ۱۳٩٢/۱٠/٢٥ :: زهــی خیال ....
» ۱۳٩٢/۱٠/٢٥ :: جیغ
» ۱۳٩٢/۱٠/۱۸ :: تنها
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٦ :: نوستالوژی2
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٦ :: بیانکونرو - گـــورخرای من
» ۱۳٩٢/۱٠/۱۱ :: پ ن
» ۱۳٩٢/۱٠/۱٠ :: بچه شهرستونی
» ۱۳٩٢/۱٠/٩ :: قول مردونــــه!..
» ۱۳٩٢/۱٠/٩ :: مث دردای شازده
» ۱۳٩٢/۱٠/۸ :: پایتخت n
» ۱۳٩٢/۱٠/٧ :: غیبت
» ۱۳٩٢/۱٠/٦ :: آقا جونـــــــم!..
» ۱۳٩٢/۱٠/۳ :: ویار
» ۱۳٩٢/۱٠/۳ :: نــــــــــه یا
» ۱۳٩٢/۱٠/٢ :: از ماست که بر ماست!..
» ۱۳٩٢/۱٠/٢ :: لــــــهَ م ..
» ۱۳٩٢/۱٠/۱ :: مشکـــــل
» ۱۳٩٢/٩/٢۸ :: جای خالی!..
» ۱۳٩٢/٩/٢٧ :: You
» ۱۳٩٢/٩/٢٦ :: حالـا .. هــــوا
» ۱۳٩٢/٩/٢٥ :: مرگــ بهانـــــــه مـــــــی خواهـــــد
» ۱۳٩٢/٩/٢٤ :: نوستالوژی
» ۱۳٩٢/٩/٢٢ :: برف
» ۱۳٩٢/٩/٢٢ :: چیکار کـــــنم..؟
» ۱۳٩٢/٩/٢٠ :: عمری کـــه رفت
» ۱۳٩٢/٩/۱۸ :: باز تــــو .. کــــه نبودی
» ۱۳٩٢/٩/۱۸ :: وی روس
» ۱۳٩٢/٩/۱٤ :: تولدم - 14 آذر
» ۱۳٩٢/٩/۸ :: hstknd
» ۱۳٩٢/٩/۸ :: باید ترکیدن
» ۱۳٩٢/٩/۱ :: یادته گفتی دوستت دارم..؟
» ۱۳٩٢/٩/۱ :: آهــــاااای
» ۱۳٩٢/۸/٢٦ :: شاید
» ۱۳٩٢/۸/٢٤ :: دو نفرهء مــــا
» ۱۳٩٢/۸/۱٧ :: از پنجره
» ۱۳٩٢/۸/۱٦ :: چه روزگارانی
» ۱۳٩٢/۸/۱۱ :: هذیان
» ۱۳٩٢/۸/۱۱ :: خواب من و تو ... کـــه نبودی؛بودی..؟
» ۱۳٩٢/۸/٩ :: کنار من
» ۱۳٩٢/۸/٦ :: تجربه هـــای منفور
» ۱۳٩٢/۸/٥ :: 511-852
» ۱۳٩٢/۸/٤ :: خواب دیدم دوباره با هم ایم
» ۱۳٩٢/۸/٤ :: هذیان هـــای دو دیوانـــــه
» ۱۳٩٢/۸/٤ :: پاییز
» ۱۳٩٢/۸/٤ :: رفته بودم مشهد
» ۱۳٩٢/۸/۳ :: قسمتی از دیالوگ سم وایز و فرودو بگینز دربالای کوه آتش
» ۱۳٩٢/۸/۳ :: چون عنوان نداشتی منتشر نشدی .. واین یعنی من
» ۱۳٩٢/۸/۳ :: حالم از خودم بـــه هــــم می ورد
» ۱۳٩٢/۸/۳ :: آغاز هذیان