هذیان های نیمه بیداری

چی همینه؟؟

 

بعد از ما
پیج های عاطلمان باقی می مانند
در facebook
چون روح های سرگردانی
که با خود حمل می کنند
چمدانی لبریز خاطره را ..

 

بعد از ما
ایمیل های فراوانی برایمان فرستاده می شود
از آشنایان بی خبر،
همکل‍اسی های قدیم ،
شرکت های تبلیغاتی ،
ل‍اتاری های یک میلیون دل‍اری حتا
با خبر برنده شدن ..

 

و ایمیل باکسمان
- چون سگ ولگردی
که از باز گردن قوطی کنسروی زنگ زده عاجز است ..
توان خواندن آن ایمیل ها را نخواهد داشت

 

بعد از ما
 تا همیشه منجمد می شوند کلماتمان
در وبل‍اگ هایی که اینبار
صاحبانشان حک شده اند

 

اما دوستت دارمی
که با ایمیلی مخفیانه برای تو فرستادم
با مرگ اینترنت هم از بین نمی رود!..

 

.:یغماگلرویی:.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


پ ن : راستی بعدازما چه خواهد شد..؟
آیا دنیای بعدازما دنیای شگفتیه یا .. دنیای پیش رومون..؟
... همین حس غریبی که فقط چند لحظه بهت دست میده و بوسیله
اون به خودت اجازه میدی این حرفارو بگی...
 

و به قول عموتتل : عشق پابرجاست حتا تو مشتری و ناهید!..

   + دورتــر از من ; ٧:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
comment نظرات ()