هذیان های نیمه بیداری

همیشه دیر می شَوَم..


حیف ..
حـیف ...
فرصتـی نیست برای آب شدن در آفتاب

 

این خواب
می پوشاند
دستای تو را
و قلب مَـرا
... 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من اینجام :

     

   + دورتــر از من ; ٧:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/۳/٩
comment نظرات ()