هذیان های نیمه بیداری

یاد

نــه بــــی تـــو سکـوت .. نــه بـــی تـــو ســخن
بــــه یاد تــــو بودم .. بـــــه یاد تــــــو ، مَــــن ...

ببـــین غَــــم تو ، رســـــیده بــه جان و دمــیده به تَن
ببـــین غـــم تــو ، رســــیده بــه جانـــم .. بگـــو چه کُــنم ..؟ 

   + دورتــر از من ; ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٢٩
comment نظرات ()