هذیان های نیمه بیداری

نوستالوژی3

چی از سالها پیش یادته ..؟

17دیماه1387بود.باورم نمی شد این موقع از سال اینجا باشی.فرداش

که عاشورا بود،ظهرباهم روبرو شدیم .. جواب سلـاممو ندادی : )

..... و همین روزا بود.چهارم پنجم بهمن 1387... اون پیامکا،یادته..؟

شک کرده بودم ولی مطمئن نبودم!

اون موقع حتی هوا هم اینجوری بود! ...

میشه ازش یه رمان نوشت ولی ... بیخیال!.. ولی میدونم شاید تو هم

هیچوقت 16اسفند1387روفراموش نکنی!

اون روزا همین آهنگُ گوش میدادم؛همین که رو وبمه!

آره تا عید همین بود..

ولی حالا تو نیستی ... و بقیه ش دیگه مهم نیست!..

   + دورتــر از من ; ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱۱/٥
comment نظرات ()