هذیان های نیمه بیداری

جمع کنــــیم بابا..

 

آخرش اونوره!

دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره

ما قراره کی بزرگ بشیم؟

چرا ما آدم بشو نیستیم..؟؟

این همه غرقیم کــــه چی؟

بعدش وقتی بمیریم بریم اون دنیا .. فیلم این دنیامونوببینیم

آیــــا .  .  .

به کارامون مسخره مون نمیاد..؟

به خودمون نمیخندیم؟

خودمونو سرزنش نمی کنیم؟

به خودمون فحش نمیدیم؟

کــــه آخه چرا..؟

چی داشت اون دنیای لعنتی که این همه به خودمون سخت گرفتیم..؟

...........

بیاید یه چیزیُ درگوشتون بگم:

ما آدم بشو نیستیم!آقا نیستیم

تو پستای بعدی که میذارم بهمون ثابت میشه

   + دورتــر از من ; ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/۸
comment نظرات ()