هذیان های نیمه بیداری

ناگهان وقت رفتنت باشد

هرسال ماهیای عیدموقبل13 میبردم رودخونه آزاد می کردم

امسال اما فقط یدونه خریدم .. تنها

امروز بعدازظهرازکرمانشاه اومدم .. نبود .. آبجیم گفت ماهیت مرده .. دیروز

دلــم برا مـــاهـی قـرمـــزی کـــه تنـــها بـــود .. تنـگ شده .. خیلی
 

نوبت مــا هـــم بود .. 

   + دورتــر از من ; ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٢٧
comment نظرات ()