هذیان های نیمه بیداری

خلیج فارس

این خلیج همیشه پارس است

این را از ماهی فهمیدم

که در ساحل جمیرا

بندری می رقصید

خلیج فارس که بازیچه تو دست کس وناکس نیست

خلیج فارس که تنها یه اسم توی اطلس نیست

یه تاریخ کهن پشت تپیدن های موجاشه

تا وقتی اینجا ایرانه خلیج باید که فارس باشه!..

   + دورتــر از من ; ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۱٠
comment نظرات ()