آقا جونـــــــم!..

دیشب خواب دیدم تو اتوبوسم دارم میام پیشت.
حواسم نبود که دارم سمت خونهء تــــو میام..
یــــهو فهمیدم کـــــه مقصد تویی،کــــه مقصد تویی و دل من قرصه!!*

همین کـــه فهمیدم دارم میام پیشت این آهنگُ پلی کــــردم :

چشــــماتو وا کـــــن منو نگـــــــا کن
حالــــم خرابـــه برام دعــــــا کــــــــن ...

........... 

*مترو - رضایزدانی  

...............

پ ن : دلـــــم برات تنگ شده ... خیـــــلی!..

 

 

/ 3 نظر / 21 بازدید
مهران

[تایید][تایید][تایید][تایید]

عسل

ای جانم[ناراحت][گل]

ی دختر خوب

خودشیفته ب اینا نیستش عزیزم[قلب] در هرصورت ممنونم از حضورت