بیانکونرو - گـــورخرای من

نیمه اول کـــه با گل ویدال جونم بردیم!!

ببین؛ببریم صدریم .. مساوی کنیم صدریم .. ببازیم صدریم!..

مهم ایـــنه کـــه همیشه و در هر صورت دوستون دارم!!.. 
 

Forza Juventus

بله همین الـان باخبر شدیم بونوچی هم گل دوم رو به تیم رُم زده!..

/ 0 نظر / 20 بازدید