خداحافظ

خداحافظ برای تو چه آسان بود

ولی قلب من از این واژه لرزان بود

خداحافظ برای تو فقط رفتن ...

برای من ولی این رفتن جان بود

خداحافظ برای تو شگون داشت

برای من غم صد آسمون داشت

برای من که محتاج تو بودم ...

شکست و ماتم و درد و جنون داشت


/ 2 نظر / 22 بازدید
مرضیه

گاهی این خداحافظی ها چقدر شیرینه ..

فاطیما

گفت خدانگهدارت و رفت.... ادمها چه اسان مسیولیت خود را گردن خدا می اندازند![اضطراب]