تجربه هـــای منفور

 

دو-سه روزی میشه هوای آبان مثل همیشه هاش شده

هوا سرد شده .. باد میاد .. با چاشنی ابر و سوز و یه کم سرما

پریشب بارونی بود .. هم کرمانشاه هم اینجا .. امروز غروبم بارید

همیشه آبان ماه زندونی بودم .. از وقتی کـــه یادمه!..

ازینکــه درختا برگشون نصفش ریخته و نصفش رو شاخه هاس و بارون بهشون میزنه

و اون بوی خاص همیشگیُ میدن متنفرم ..

ینی دیگه خیلی بدم میاد از آبان ماه کـــه اومدم نشستم درمورد نفرتم ازش نوشتم

فقط ...

فقط منتظرم زودی تموم شه ازش آزاد شم 

منتظر آذر ماهم ... یکی از بهترین ماههای زندگی دنیا(ازنظـــر من!)

بعدا یکی ازهمین روزا میام آذرمـــاهُ توصیف می کنم.(آبانُ توصیف نکردما..)

/ 0 نظر / 2 بازدید