این یکـ ـرویا ..

برای تو .. به امید روزی کـــه بخوانی

 

دیگه ازگفتن این جمله که : دیشب باز خوابتو دیدم خسته شدم ..

ولی عیب نداره..خیلی وقته خسته تر از این حرفام

بازم تو میزبان بودی .. تو مطب یه دکتر بود.اتفاقی دیدمت

اتفاقی نزدیکت نشستم.نگاهمون به هم گره خورد .. سلـام خوبی؟توجواب دادی:

سلـام خوبم تو خوبی و .. کلی احوالپرسی

بهت تسلیت گفتم .. کلی باهم حرف زدیم .. حالت خوب بود؛میخندیدی .. خوشرو ..

ولی باز نمی دونم کـــــجا تموم شد .. رفتی .. بیدار شدم؛سرد و تاریک

 


/ 3 نظر / 20 بازدید
مهران

i love kerman [خنده] شیش تایی که شیش تایی رو ببره میشه شاه شیش [خنده][چشمک]

baran

مطالبتون سنگینه.... درد داره..