خواب من و تو ... کـــه نبودی؛بودی..؟


هر انسان دیوانه ای بالـاخره که نـــه .. هرازچندگـــاهی خواب می بینه
خواب هرچی ... بعضی خوابا شیرینن؛بعضیاش تـــلخ؛چرت و پرتم توشون هست!..

اینبار من خواب دیده بودم .. خواب بودم .. خواب واقعی .. نـــه نیمه بیداری!..
خیلیا بودن.غریبه هایی که اونجا آشنا بودن ..
هرچی میخوردم سیر نمیشدم
میخوردم .. می خندیدم
همه می خندیدن

تو هم سرگرم بودی . میخندیدی ..
ولی تو کیف می کردی ... کـــه من هستم ، میخندم ، می گم!..
آره آره .. اصلش همین بود!.. وگرنه چه خوابی؟..

ولی تو بودی؟ تو که نبودی .. پس چرا روح تو توش بود..؟ دور .. خیلی نزدیک
این ینی چی..؟؟؟

صب پاشدم .. اثری از هیچی نبود
من بودم و همیشه م..

......................................

" کسی را می شناسی کــه
شیشه شکسته پنجره را بند بزند؟
پیش ازآنکــه بروی
پیش ازآنکــه بشکند؟ 

......................................

ساعت 22:40بود.الـان23:55 ... هیچی ندیدم

 

 ..........

" لینک سایت مرجع 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
محمد

_________¤¤¤¤¤¤¤¤____________¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ _____¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤__¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ___¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_______¤¤¤¤¤ __¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤_________¤¤¤¤ _¤¤¤¤¤¤¤¤

فاطمه طباطبایی

خوب بود.[گل]