وی روس


دیروز فلش دوسدمو اسکن کردم
جالب بود برام .. این همه ویروس یه جا ندیده بودم
گفتم بد نیست عکسشو بگیرم .. آ ایــــنه هاش :
 

 

خب فقط باید اون لحظه می بودی منو میدیدی!..
الـان توضیح دادن بی فایده س .. ینی در توصیف نمی گنـــــجه

........... 

پ ن : گاهی وقتا زندگی ما آدمام اینجوری میشه.پر از ویروس ... کثافت ..
کاش سعی کنیم هیچ وقت نذاریم این ویروسا بهمون سرایت کنن - بالـاخره
هرکی تو زندگیش به انواعی از ویروس مبتلـا میشه که خودش بهتر میدونه ..
همچنین علـاجشو - یا لـاقل هرچن وقت یه بار یه اسکن کنیم خودمونو ازون وضع
خلـاص شیم!.. 

/ 0 نظر / 22 بازدید