پایتخت n

به عنوان یــــه جامــعه شناس مـــــیگم :

مسئولــین به اثرات و پیامدهــــای انتقال پایتخت توجه کنن؛لدفن!..

........................

هلـا ای پایتخت پیر؛طای دسته دارت کو..؟

بگیرد دست من را آه ... طهران شد چه تهرانی!..

 

/ 2 نظر / 20 بازدید
مهران

اگه اسدقلالی جماعت جامعه شناس باشه......ما پرسپولیسا پس فیلسوفیم خبر نداشتیم....[خنده]

مهران

میگیم آقای دکتر.........[خنده]