چون عنوان نداشتی منتشر نشدی .. واین یعنی من

 

زمان هـــــــم از پوچی م نمـــــی گذرد

انگــــار سالهاست اینجــــا آبان است ..

حـــــق دارد ..

و من انتخاب ندارم

کــــه لـااقل در خودم غرق شوم

حالـاکــــــه درهمه جا جان می کَنـــــــم

فقط دلم برای خودم کـــــاش می بافد..

دلم گرفــــــته ولی ..

باران استخاره می کنــــد

من باریدن را هــــم گُــــم کردم ...

/ 0 نظر / 11 بازدید