چیکار کـــــنم..؟

 

صب که بیدار شدم باخبر شدم که..
متاسفانه پدرت فوت کرده..

 همین الـانشم نمیدونم اینجاچی بگم!
گــــیج شدم ...
نیم ساعته که پای این چندکلمه نشستم،هیچی به ذهنم نمیرسه..

کلی حرف ... فــــکر تو کله م تلنـــبار شده ولی ..

ولی انگــــار فقط ... باید ... ازهمینـــــجا ... تسلیت بگـــــم ...  

...........

پ ن : اینجارو نمیدونم ، ولی اختصاصی پایان رو به احترام تو تعطیل می کنم.
پارسی هم که بخاطر درس و تحقیق و امتحان یه مدته نرفتم

بیخیال بقیه ش ... 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید