نــــــــــه یا

روزی کــــه بیـــــــــــــای

مطـــــــــمئن باش

مطمئن باش

دیره!..

دیر..

خیـــــــــــــلی دیر

امـــــــــــــیدوارم هــــــــیچوقت نیای!!

نذار این مـــــــــــاجرا ازین کـــــــــــــــه هست تراژیـــــکـ ـتـــــــر شه..

/ 3 نظر / 23 بازدید
عسل

من میدانم مَنْـــ مے دانم دِلَـ ـ ـ ـم تا هَمیشـﮧ دَر وَسـ ـ ـط تریےْ نُقطِہ ی زِندگیتْـــ ـــ جا مانِدـهـ ... جایے بِین خواسَتنْـــ ـ‌ وــنَخواستےْ ... جایے بینِ بودَטּ وـنبودَטּ ... جایے بینِ رَفتنْـــ‌‌ وـنرفتےْ ... جایے بِیےْ ....... این نُقطہ هاے خالے ... جـ ـ ـا ماندہ اَم....

عسل

ﻋﺸــــــﻖ !!! ﻫـــــــــــﻪ ..... ﺑــــــــﯿــﺎ '' ﺷﯿﻨﺶ '' ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ ﺭﺍ '' ﻋــــــــــــــــــــــــــــﻖ'' ﻣﯽ ﺯﻧﻢ

عسل

میبینی منو دارم میرم غمگین و خسته کلافم از تو و این روزگاری که بامن اصلا نساخته میبینی منو دارم میرم تنها و زارم چون دیگه کسی جز تنهایی رو دوست ندارم نگاه کن تو چشام ابرا دارن نم نم میبارن جاتو گرفته تنهایی تنهایی شد دارو ندارم دیگه امیدی نیست توی چشام که نخوام هرشب ببارم تومیری و منم میرم با این حالی که دارم [گل]