همیشه دیر می شَوَم..


حیف ..
حـیف ...
فرصتـی نیست برای آب شدن در آفتاب

 

این خواب
می پوشاند
دستای تو را
و قلب مَـرا
... 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من اینجام :

     

/ 8 نظر / 73 بازدید
اهورا...

هرجاهستی سربلند باشی وشاد رفیق بی معرفت[چشمک]

غریبه

دوست:بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افق های باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید. صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود. و پلک هاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد. و دست هاش هوای صاف سخاوت را ورق زد و مهربانی را به سمت ما کوچاند. به شکل خلوت خود بود و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را برای آینه تفسیر کرد. و او به شیوه باران پر از طراوت تکرار بود. و او به سبک درخت میان عافیت نور منتشر می شد. همیشه کودکی باد را صدا می کرد. همیشه رشته صحبت را به چفت آب گره می زد. برای ما، یک شب سجود سبز محبت را چنان صریح ادا کرد که ما به عاطفه سطح خاک دست کشیدیم و مثل لهجه یک سطل آب تازه شدیم. و ابرها دیدیم که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه بشارت رفت. ولی نشد که روبروی وضوح کبوتران بنشیند و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماندیم. سهراب سپهری

علوی

سلام.....[گل] ممنون از حضور و بعد اینکه چرا پرشین تعداد نظرات رو نشون نمی ده مشتاق دیدار[هورا]

فاطمه

سلام خوبی؟ من که گوشی هوشمند ندارم برم اینجاها ،میام همین جاها :دی

جعفر

نوستالژی روزای کبود زیباست

جعفر

اینستا داره اه[نیشخند] اورین اورین

سپید بانو

هیچگاه امید کسی را ناامید نکن ، شاید امید تنها دارایی او باشد . ارد بزرگ