# خستگی

نــــــــــه یا

روزی کــــه بیـــــــــــــای مطـــــــــمئن باش مطمئن باش دیره!.. دیر.. خیـــــــــــــلی دیر امـــــــــــــیدوارم هــــــــیچوقت نیای!! نذار این مـــــــــــاجرا ازین کـــــــــــــــه هست تراژیـــــکـ ـتـــــــر شه..
/ 3 نظر / 23 بازدید

شاید

شاید روزی گذرت به سرزمین شعرهایم افتاد آنروز فلسفه نباف فقط باور کن دوستت داشتم بی هیچ قید و شرطی ... ژیلا افلاکی........................................... پ ن : سکوت کردی و این یعنیمیدونی که گناهکـــاریتو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید