# چیزی_شبیه_شعر

پاییز

  بـــه پاییز کــــه می آیــــی تبـــــر را فرامـــــوش نکــــن کبریتــــی بکش پای هــــر درخت رقــــــص آتش زیباست با برگــــــــ ها می افتــــم ............................ لینک سایت مرجع ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید