عمری کـــه رفت

شش سال پیش بود کـــه باهم آشنا شدیم
الـان دو سالــــه کـــــه نیستی ...

هنــــوزم همون آدم سابقم .. هنــوز منتظرم چون به خیالم یه روز برمیگردی
آره میدونم ... زهــــی خیال باطل باشه حـــــرفی نیست!!

ولی من غرور نداشتم .. الـانم ندارم!..
به همین خاطره که خیلیا مغرورانه باهام رفتـــار می کنن؛خودشونو واســــه م میگیرن
(همکلـاسیام)

میدونی امروز به این فک میکردم این پنج ترم چقدر زود گذشت..
واسه خیلی کارا خیلی موقعیت بود ولی ... .میدونی که چی میگم!..
چقدر بعضی همکلـاسیام(وخیلیای دیگه)انتظار داشتن پاپیش بذارم ولی
من حرکتی نکردم و به همون دلیل حالـا چـــهـــره منـــــفور کلـاسم..

دانشگاه بوعلی .. روزانه جامعه شناسی که دیگه هیچ ..
این همه سختی م کـــه جای خود!..

اینارو نگفتم که منت سرت بذارم؛نـــــه!!و تو خودت خوب میدونی..
فقط دلم پر بود یه کم .. باید خالی میشدم؛شایدم نیاز به یه سری
یادآوری داشتم

حالـا دیگه خیلی چیزا از من گذشته .. منم واسه خیلی چیزا و کارا دیر شدم!..
هـــوومم .. ینی تلف شدن .. بیخیال

شایداصن نباید اینارواینجامی گفتم ولــــی گفتم..

ولی کاش بودی بی معرفت..
کاش بودی واسه یه لحظه!! فقط می پرسیدی : حالـا حالت چطوره..؟

/ 0 نظر / 2 بازدید